Contribuïm a la Transformació Sanitària Sostenible

Ajudem els professionals de la salut a definir i implementar processos assistencials integrats centrats en l’experiència del pacient i en la sostenibilitat dels equips sanitaris.

Contribuïm a la construcció d’un Sistema Sanitari més eficient i sostenible enfocat a l’obtenció de resultats en Salut i la creació de valor.

TIPOLOGIA DE SERVEIS

FORMACIÓ

Programes formatius específics per a professionals i organitzacions sanitàries

ASSESSORIA

Combinació de formació aplicada i co-creació de solucions específiques

CONSULTORIA

Serveis amb transferència de valor per a la millora de processos i projectes assistencials

ÀMBIT

CONSELLERIES DE SALUT

CONSELLERIES DE SALUT

Hem treballat en diferents projectes per Conselleries de Salut

Acompanyem els equips d’Alta Direcció de les Conselleries de Salut en les seves reflexions estratègiques i en els seus projectes clau d’implementació de Transformació Sanitària. Alguns exemples de projectes realitzats:

 • Definició i Implementació de Prioritats Sanitàries o Pla d’Insuficiència Cardíaca Crònica
 • Lideratge per a la Transformació Sanitària
 • Creació d’Equips d’Alt Rendiment
 • Formació i Workshops de Value-Based Health Care

GERÈNCIES D’HOSPITALS
ORGANITZACIONS SANITÀRIES INTEGRADES
ATENCIÓ PRIMÀRIA

GERÈNCIES D’HOSPITALS

ORGANITZACIONS SANITÀRIES INTEGRADES

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Hem treballat amb Equips de Gerència amb més de 20 Equips de Gerència

 • Acompanyament estratègic a Equips de Direcció
 • Disseny i implementació de plans estratègics
 • Projectes de millora de Gestió
  • Posada en marxa de l’hospital de dia d’Hematologia
  • Millora del Servei d’Urgències
  • Reducció de l’estada mitja hospitalària
  • Creació d’Unitats de Gestió Clínica
  • Optimització del bloc quirúrgic
  • Millora de les altes hospitalàries
  • Definició i implementació de protocols assistencials integrals
 • Workshops, Jornades i Taules Rodones:
  • Organització, coordinació i dinamització
 • Conferències i xerrades inspiracionals (Temàtiques variades)

SERVEIS HOSPITALARIS

SERVEIS HOSPITALARIS

Hem treballat en més de 100 Serveis Hospitalaris

 • Acompanyament estratègic a caps de servei o secció
 • Acompanyament a equips d’un servei
 • Creació d’equips d’alt impacte en el servei
 • Projectes de millora de processos
  • Creació d’unitats de Gestió Clínica
  • Reorganització de l’àrea de consultes externes
  • Disseny i implementació de circuits de pacients
  • Anàlisi i millora del Patient Journey
  • Optimització de processos assistencials per patologies concretes
 • Workshops, Jornades i Taules Rodones:
  • Organització, coordinació i dinamització
  • Jornades de Neurologia, Reumatologia, Oftalmologia, Cardiologia, Neurologia …
 • Elaboració de Memòries de Servei

FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

Hem treballat en més de 30 Farmàcies Hospitalàries

 • Acompanyament estratègic a Caps de Servei o Secció
 • Creació d’equips d’alt impacte en la Farmàcia Hospitalària
 • Projectes de millora de processos
  • Gestió d’estocs o Logística interna del medicament: circuit unidosi, devolucions, …
  • Atenció al pacient extern
  • Reducció de sol·licituds de medicaments fora d’indicació
 • Programa Avançat de Lideratge Transformacional a la Farmàcia Hospitalària
 • Workshops, Jornades i Taules Rodones:
  • Organització, coordinació i dinamització
  • Digitalització Sanitària: Oportunitats per la Farmàcia Hospitalària
  • Una estratègia per a la Farmàcia Hospitalària

SOCIETATS CIENTÍFIQUES I INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ

SOCIETATS CIENTÍFIQUES I INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ

Hem treballat en més de 15 Projectes amb Stakeholders de Sanitat

 • Acompanyament estratègic a la Junta Directiva
 • Disseny i implementació de plans estratègics
 • Elaboració d’Informes per Especialitats Clíniques o Patologies
 • Congressos, conferències, jornades:
  • Keynote speaker o Dinamització de debats / taules rodones
  • Organització, coordinació i dinamització

RESULTATS

CONSELLERIES DE SALUT

Hem treballat en diferents projectes per Conselleries de Salut

GERÈNCIES D’HOSPITALS

Hem treballat en més de 20 Equips de Gerència

FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

Hem treballat en més de 100 Serveis Hospitalaris

SERVEIS HOSPITALARIS

Hem treballat en més de 30 Farmàcies Hospitalàries

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

Hem treballat en més de 15 Projectes amb Stakeholders de Sanitat

Descobreix què podem fer per tu

“El Sistema Sanitari no està predefinit, el creem en cada interacció entre persones.”

Rubén Llop
Soci Fundador