IFTL – Institute for Transformational Leadership

ONS DOEL

“Bijdragen aan een duurzamere en inclusievere toekomst door ethisch leiderschap en de maatschappelijke impact ervan”

Wij stimuleren transformatie en leiderschap door middel van advies, training en begeleiding van mensen, teams en organisaties en het activeren van sleutelprocessen door middel van innovatie, technologie en kennis.

Missie

Bijdragen aan de transformatie van mensen, teams en organisaties door zelfkennis, inzet, cross-functionaliteit, innovatie en optimaliseren van sleutelprocessen op een duurzame manier en met buitengewone resultaten.

Visie

De benchmark worden voor het genereren van ideeën, het aantrekken van talent en het verspreiden van kennis, het heroverwegen, herontwerpen en implementeren van nieuwe organisatiemodellen voor de transformatie naar een duurzamer economisch en sociaal systeem.

WAARDEN

Humanisme

We verdedigen dat alle mensen perfect zijn en compleert zijn en dat ze vanuit hun vaardigheden, kennis en emoties hun maximale expressie kunnen bereiken.

Diversiteit

We verdedigen de complementariteit en rijkdom die voorkomt uit respect voor diversiteit van ervaringen, opleiding, culturen, overtuigingen en manier van denken.

Samenwerking

We bedrijven en promoten collaboratieve bedrijfsmodellen en manier van werken, gebaseerd op vertrouwen, op de som en uitwisseling van ervaringen, kennis en individuele wil om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Integriteit

Wij geloven in communicatie en eerlijk handelen in al onze professionele en persoonlijke relaties.

Verantwoordelijkheid

We beoefenen en promoten bewuste besluitvorming, solidariteit die consistentie zijn met onze waarden en met de behoefte van onze omgeving en samenleving.

Gedachten

Kritisch en zelfkritisch denken. We promoten de vorming van leiders en organisaties die in staat zijn de vastgestelde referentiekaders te bekritiseren vanuit respect, waardigheid en opbouwende kritiek.

Het holistische Transformatiemodel van IfTL

O

Ons model en onze methodologie stimuleren transformatie en leiderschap door middel van advies, training en het begeleiden van individuen, teams en organisaties, om noodzakelijke veranderingen te genereren die nodig zijn om doelen met buitengewone resultaten te bereiken.

Wij passen ons holistische model toe op zowel training als transformatie en we structureren het in 7 kennisgebieden.

IfTL TEAM

IfTL’s team van consultants, trainers, coaches en mentoren komt niet met oplossingen, maar met ervaringen, tools, methodologie en kennis om zichzelf ten dienst van de klant te stellen en organisaties een transformatie en innovatie te laten genereren en om hun eigen oplossingen te bouwen.

Het doel van IfTL is om organisaties te leren culturele modellen te implementeren die hen in staat stellen, flexibeler, competitiever te zijn en tegelijkertijd voor mensen en hun omgeving te zorgen.

Àlex Grasas
Operations and Agile

Founding Partner

Isabel Escolar
Individuals and Teams

Consultance

Lluís Rosés
Teams and Innovation

Founding Partner

Marta Balanza
Office Manager

a

Rubén Llop
Strategy and Senior Management

Founding Partner

Rubén Llop Egea
Admin Officer

a
a

Ontdek wat we voor u kunnen doen

“Het gezondheidssysteem is niet vooraf gedefinieerd, we creëren het in elke interactie tussen mensen.”

Rubén Llop
Founding Partner